Joomla tuottaa paketista asennettuna alatunnisteen, jossa ilmoitetaan Joomla-koodiin liittyvät tekijänoikeudet sekä asettaa sivujen otsikkotietoihin metatiedon Joomlasta sivujen tuottajana. Molemmat merkinnät saa poistaa. Sen sijaan php-tiedostojen alkuun tehtyä tekijänoikeusmerkintää ei saa poistaa.

Alatunnisteen saa pois yksinkertaisimmin lopettamalla footer-modullin julkaisemisen. Tilalle voi asettaa vaikkapa oman html-modullin jossa ilmoittaa haluamansa tiedot sivustonsa tekijänoikeuksista.

Metatiedon voi muuttaa tai poistaa lukuisilla erilaisilla tavoilla. Yksinkertaisin on tuottaa oma merkintä ennen standardimerkinnän luomista jolloin oma merkintä syrjäyttää sen. Tämä tehdään lisäämällä sivupohjaan ennen <jdoc:include type="head" /> merkintää koodin pätkä:

$this->setGenerator('mitä haluat');

Muita tapoja merkintöjen muuttamiseen tai poistamiseen löytyy verkosta lukemattomia. Tässä esitetyt tavat ovat yksinkertaisimpia eivätkä tuota hankalasti hallittavia muutoksia Joomlan ydinpaketin tiedostoihin.